Spesielt om fiske

Fiskekort kan kjøpes i forretninger, på campingplasser og hos hytteutleiere. I tillegg finnes det noen privateide vann hvor det kreves tillatelse fra grunneieren for å fiske. I Folla og Grimsa er det en egen fluefiskesone. Ørret finnes i alle vatn og bekker. I Råtåsjøen og Rundtjønna ved Borkhussætra er det også røye. I tillegg er det harr i Fundin, Einunna og Råtåsjøen.