Fjellvandring

Vil du bestige topper på over 2.000 meter, eller vandre mellom turisthyttene i høgfjellet? Eller ønsker du å gå kortere dagsturer for å studere fjellflora og geologiske severdigheter? Kanskje vil du vandre elvelangs og kaste ut snøret med håp om at fjellørreten napper? Folldal med Einunndalen, Grimsdalen, Dørålen og Atndalen ligger praktisk talt midt i et område med 3 nasjonalparker. Terrenget er lett å gå i, og det tørre innlandsklimaet gjør det enkelt å være fjellvandrer.

Noen turkart til nedlasting finner du her...