Kano og kajakk

Du kan leie kano eller kajakk flere steder, og samtidig få anbefalt padlestrekninger som passer dine ferdigheter og ønsker.

5 Rondane rast og info AS

Rondane rast og info AS er eigd og vert driven av dei som bur i Nord-Atndalen. Du finn oss på Strømbu rasteplass der vi driv turistinformasjon, kanoutleige, sal av kjoskvarer og husflid. Du er velkomen til å spørje oss om alle tilboda langs Rondanevegen, om fot- og sykkelturar, overnatting, spisestader eller berre etter vegen vidare. Frå Strømbu kan du gå vestover i Rondane eller austover i Sølnklettenområdet på gode, merka DNT-stigar.

Åpningstid 10-17

Pris kano: 400,- for 1 dag, 200,- for påfølgende døgn.

Tlf: 94160954

e-post: rondanerast@gmail.com

 

 

Kanoutleige

Atna renn roleg forbi rasteplassen og er svært familievenleg. Langs elva er det mange fine stader for ein liten rast eller telting for natta. Dagstur på elva eller padle vidare til Atnsjøen og få ein tur på to dagar. Vi ordnar med bilskyss og transport av kanoar, og kan tilby eit kort kanokurs.Pris: 300,- for eit døgn og kr 150,- for neste døgn. Denne pakka inneheld 1 kano, årer og flytevest samt retur av kanoar.


Sykkelutleige

Atndalsvegen FV27 er godt eigna for sykkeltur. Ja, kanskje betre for sykkel enn bil. I tillegg finn du ein masse fjellvegar og stigar som er fine å sykle på. I kiosken på Strømbu får du eit kart og råd med på vegen.Pris: 250,- for eit døgn og 150,- for neste døgn. Denne pakka inneheld 1 sykkel, hjelm og refleksvest. Sykkelen skal normalt leverast attende på Strømbu.


Åpningstider på Strømbu rasteplasser 20. juni til 20. august kl. 11-18, men ring oss gjerne for kanoleige både før og etter dette.


Bestilling: telefon 94 16 09 54, e-post rondane.rast@gmail.com

16 Hjerkinn Fjellstue

Kano- og båtutleie på Hjerkinndammen, kr 200.-/dag, inkl flytevester.
Sykkelutleie, kr. 300.-/dag, inkl hjelm

Tlf: 61 21 51 00 http://hjerkinn.no/ | booking@hjerkinn.no