Info om Folldal

Hvor er Folldal

Folldal ligger nord i Hedmark, på grensen til Sør-Trøndelag. Dalføret strekker seg fra Alvdal i Østerdalen til Hjerkinn på Dovrefjell.
Avstand fra Oslo: 330 km.
Avstand fra Trondheim: 190 km.
Avstand fra Ålesund: 280 km
Folldal har Norges høyest beliggende kommunesenter - kommunehuset befinner seg 712,5 meter over havet!

1.275 km2
Antall innbyggere: 1.650
Folldal grenser i nord til Oppdal og Tynset, i øst mot Alvdal, i sør mot Stor-Elvdal, Sør-Fron og Sel, og i vest mot Dovre. Gruvedriften hadde avgjørende betydning for Folldals utvikling fra 1700-tallet og fram til den siste gruva stengte i 1993. Administrasjonssenteret i Folldal kommune er tettstedet Folldal. Området har et tørt og stabilt innlandsklima, og med rike muligheter for et variert friluftsliv året rundt.