Ride- eller kjøretur med hest

Området har rike tradisjoner for bruk av hest i landbruket og gruvevirksomhet. Du finner tilbud om gardsferie med korte og lengre kjøreturer med hest og vogn med guide i området. Flere hestesentre tilbyr ridekurs og korte og lange rideturer.

Tilbydere finner du her.